Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair and disassembly guides for Kenmore Microwaves.

182 Vragen Bekijk alle

Power is on but no heat. What does F6 error message mean?

Kenmore microwave has power but no hear. Getting an F6 error message. What does this mean?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Donna Boles, F6 Code is a Microwave Relay Failure which is on the control board. Should be located behind the touch panel, but hard to say since we do not know which model microwave you have. Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Donna Boles zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 562