Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

How do I replace the power switch?

How to replace power button?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

OPEN ALLE TABBLADEN

RAM-upgradekits voor Mac

Koop kits

Genoeg RAM
voor al je tabbladen

Koop kits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Scott Shaw, download the service manual for your computer from here. Page 5-31 will show you how to replace the power button board. Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Scott Shaw zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 2,290