Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Motorola Atrix 4G is dual-core Android-powered phone by Motorola. Model Number: MB860.

41 Vragen Bekijk alle

Unable to unlock phone?

I am unable to unlock my new Motorola Atrix. Touch screen does not respond when touched, unable to turn phone off because the touch screen is unresponsive.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Your Digitizer could be bad and need to be replaced but try this first, http://www.youtube.com/watch?v=lsi11FrVq...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

Commentaar:

agreed with the bad digitizer. Check these guides for the repair as well

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

freidaymedic zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,960