Ga door naar hoofdinhoud

A portable, rechargeable jumpstarter that can provide instant jumpstarts for cars and trucks.

24 Vragen Bekijk alle

Lost A/C cord.Will 16 ga extension work?

Will a standard extension cord work for Power Station PS1100 to recharge?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Mark, yes you can, if you are talking about a power source to the unit, a standard extension cord will work.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mark zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 715