Skip to main content

A portable, rechargeable jumpstarter that can provide instant jumpstarts for cars and trucks.

16 Vragen Bekijk alle

Lost A/C cord.Will 16 ga extension work?

Will a standard extension cord work for Power Station PS1100 to recharge?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Mark, yes you can, if you are talking about a power source to the unit, a standard extension cord will work.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Mark zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 1

Altijd: 655