Ga door naar hoofdinhoud

The 1999 Chevrolet Malibu is part of the fifth generation (1997-2003) manufactured by General Motors. This is the first smaller, front-wheel-drive Malibu that General Motors put back on the market after the Malibu line was temporarily discontinued in the early 1980's.

56 Vragen Bekijk alle

Water pump torque specs for 1998 Chevrolet Malibu LS?

Does anyone have the foot pound torque specs for the water pump bolts on a 1998 chevy malibu LS?

I'm installing a new water pump & need the specs to dial my torque wrench in.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Amy Hodge, water pump mounting bolts to 18 foot-pounds and water pump pulley bolts between 50 and 60 foot-pounds of torque

Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Amy Hodge zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 1,777