Ga door naar hoofdinhoud

zune 30 owners manual

I purchased a zune 30 on the internet. Would like to get the manual for it. Could you tell me how to get one. Thank-you!!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Chris, hate to tell you this, but there is not much of a users manual for the Zune.There is a quick start guide here

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Chris zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 2,667