Ga door naar hoofdinhoud

First set-top box powered by Google TV.

7 Vragen Bekijk alle

beer spill in my logitech revue

beer spill in my logotech revue and I need to open it to clean it but I need some help to proceed.

please help

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

ANTHONY TURNER, use this teardown to get into your Revue. Clean all parts and pieces with high grade of isopropyl alcohol (sorry, beer does not qualify;-). Hope this helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ANTHONY TURNER zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 615