Ga door naar hoofdinhoud

Quad-core 10.1" Android tablet with docking keyboard.

41 Vragen Bekijk alle

How to open Asus TF300

I'am an italian user and I have an Asus TF300, How can I open it?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

iPhone X Fix Kits

Warranty up? No worries, we’ve got the fix.

Nu winkelen

iPhone X Fix Kits

Warranty up? No worries, we’ve got the fix.

Nu winkelen

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Alessandro Piedimonte , take a look on here See if that helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Here. I just made this guide. :)

Disassembling Asus Transformer Pad TF300

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Alessandro Piedimonte zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 8,506