Ga door naar hoofdinhoud

The Asus Transformer Pad TF300T is an Android tablet computer released in April 2012. The Asus Transformer design includes an optional docking keyboard that “transforms” the tablet into more of a laptop computer.

35 Vragen Bekijk alle

How to open Asus TF300

I'am an italian user and I have an Asus TF300, How can I open it?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Alessandro Piedimonte , take a look on here See if that helps, good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Here. I just made this guide. :)

Disassembling Asus Transformer Pad TF300

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Alessandro Piedimonte zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 8,548