Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for riding lawn tractors sold under the Murray brand name, currently owned by Briggs & Stratton.

110 Vragen Bekijk alle

Need a diagram of the drive belt installation

I have a Murray Riding Lawn Mower 2004 Model 42572x8A, 2004, 42" 20 hp auto drive select twin. need a belt diagram. thanks.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 10
Een opmerking toevoegen

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

James Reed, the belt part number is 037X61MA, it is a 37X61 V-belt. Diagram attached, hope this helps, good luck.

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Een opmerking toevoegen

n o as i have a m t d riding lawnmower

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

James Reed zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 5

Afgelopen 7 Dagen: 40

Afgelopen 30 Dagen: 223

Altijd: 31,056