Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 71 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.
  • Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.

  • Set the lower case aside.

クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。

底ケースを脇に置きます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.