Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 71 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.
  • Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.

  • Set the lower case aside.

Levantar desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levante la tapa inferior del MacBook Pro.

Dejar la tapa inferior a un lado

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.