Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 12
Before we can dig the logic board out of the rear case, we have to remove portions of the antenna assembly—including the antenna flex cable, which acts as a bridge between antenna pathways. With the antenna flex cable removed, we focus our attention on the top left Wi-Fi antenna.
  • Before we can dig the logic board out of the rear case, we have to remove portions of the antenna assembly—including the antenna flex cable, which acts as a bridge between antenna pathways.

  • With the antenna flex cable removed, we focus our attention on the top left Wi-Fi antenna.

Voordat we het logic board uit de achterste behuizing kunnen halen, zullen we delen van de antennemodule moeten verwijderen—inclusief de flexkabel van de antenne, welke fungeert als een brug tussen antenneroutes.

Met de flexkabel van de antenne uit de weg geruimd, focussen we onze aandacht op de bovenste, linker Wi-Fi-antenne.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.