Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Step 1
Use the flat end of a spudger to pry the hard drive connector up from its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the hard drive connector up from its socket on the logic board.

Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.