Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 27 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the tip of a spudger to carefully pry the antenna connector up from its socket on the AirPort/Bluetooth board.
  • Use the tip of a spudger to carefully pry the antenna connector up from its socket on the AirPort/Bluetooth board.

用尖锐的工具或者撬棒小心地将天线连接器从 AirPort /蓝牙板上的插座上撬开。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.