Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 27 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Slightly lift the antenna plate from the end closest to the RAM. Carefully pull the antenna plate away from the circular rim of the outer case.
  • Slightly lift the antenna plate from the end closest to the RAM.

  • Carefully pull the antenna plate away from the circular rim of the outer case.

  • Do not remove the antenna plate yet. It is still attached to the AirPort/ Bluetooth board.

在RAM附近稍微的提起天线板。

小心的将天线板拉离金属外壳。

切勿现在拆下天线板,它仍与AirPort/蓝牙板相连。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.