Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 19
Slightly pull the logic board away from the back of the outer case, then lift it upward to clear the lower front face of the outer case. Slightly pull the logic board away from the back of the outer case, then lift it upward to clear the lower front face of the outer case.
  • Slightly pull the logic board away from the back of the outer case, then lift it upward to clear the lower front face of the outer case.

ロジックボードを外側ケースの背面から少し引き離してから持ち上げ、外側ケースの前面下部を取り除きます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.