Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 28 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
The display data cable plug has a wire lock.  Disengage the plug's lock by rotating the plastic tab so that it points upward.  (It is not a pull tab.) Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
  • The display data cable plug has a wire lock. Disengage the plug's lock by rotating the plastic tab so that it points upward. (It is not a pull tab.)

  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.

  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

ディスプレイデーターケーブルのプラグにはワイヤのロックが付いています。プラスチックのタブを上向きに回転させて、プラグのロックを解除します。(プルタブ式ではありません)

ディスプレイのデータケーブルを、ロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。

ディスプレイデータケーブルのソケットは非常に脆いので、ケーブルを上向きに引き抜かないでください。ケーブルをロジックボードの表面と平行に引き抜きます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.