Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Carefully peel the battery warning label off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
  • Carefully peel the battery warning label off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.

  • Remove the last 7.5 mm ( 7.2 mm ) Tri-point screw securing the battery to the upper case.

  • Do not remove the label from the battery.

Décollez avec précaution l'étiquette de mise en garde de la batterie du boîtier supérieur pour mettre en évidence un vis Tri-wing supplémentaire.

Retirez la dernière vis Tri-wing 7,5 mm (7,2 mm) qui retient la batterie au boîtier supérieur.

Ne pas enlever l'étiquette de mise en garde de la batterie.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.