Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the two 7.5 mm ( 7.2 mm )Tri-point screws securing the battery to the upper case.
  • Remove the two 7.5 mm ( 7.2 mm )Tri-point screws securing the battery to the upper case.

Enlever les deux vis Tri-wing 7,5 mm (7,2 mm) qui maintiennent la batterie au boîtier supérieur.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.