Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Pull the camera cable out of its socket on the logic board.
  • Pull the camera cable out of its socket on the logic board.

  • Don't lift upward on the camera cable as you disconnect it. Pulling upward on the cable may damage both the cable and the logic board. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

从逻辑板的插座上拉出摄像头线缆。

断开连接时,请勿向上拉动相机线缆。 这样可能损坏逻辑板和线缆本身。 将电缆从逻辑板平行的方向拉出。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.