Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Pull the camera cable out of its socket on the logic board.
  • Pull the camera cable out of its socket on the logic board.

  • Don't lift upward on the camera cable as you disconnect it. Pulling upward on the cable may damage both the cable and the logic board. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

ロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き離します。

カメラケーブルの接続を外す際は、上に向かって引き抜かないでください。ケーブルを上向きに引くとケーブルとロジックボード両方にダメージを与えてしまうことがあります。ロジックボードの表面に対して平行にケーブルを引いてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.