Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Remove the following 4 screws:
  • Remove the following 4 screws:

  • Three 1.8 mm Phillips #00 screws securing the headphone jack and GPS antenna to the rear case. Note the order in which you remove the screws, as the left one has a slightly larger head.

  • One 3.8 mm Phillips #00 screw in the plastic loop near the headphone jack.

Entferne folgende vier Schrauben:

Drei 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die die Kopfhörerbuchse und die GPS Antenne am Rückgehäuse befestigen. Achte auf die Reihenfolge, in der du die Schrauben entfernst, da die Schraube ganz links einen etwas größeren Kopf hat.

Eine 3,8 mm Kreuzschlitzschraube in der Plastikschlaufe beim Kopfhöreranschluss.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.