Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 38 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Remove the following 4 screws from the back of the computer:
  • Remove the following 4 screws from the back of the computer:

  • The longer screws go on the inside, shorter screws on the outside.

  • Two 11 mm Phillips #00, with Shank (2.2mm dia. x 2 mm len.) (Head: 3.2 mm. dia. x .5mm thick)

  • Two 7.25 mm Phillips #00, with Shank (2mm dia. x 3.75 mm len.) (Head: 3.2 mm. dia. x .5mm thick)

Rimuovere le 4 viti seguenti dalla parte posteriore del computer:

La vite più lunga va nella parte interna, mentre quelle più corte nella parte esterna.

Due viti con testa a croce n. 00 da 11 mm con gambo (2,2 mm di diametro x 2 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)

Due viti con testa a croce n. 00 da 7,25 mm con gambo (2mm di diametro x 3,75 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.