Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 38 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Take extra caution with these screws as they can strip easily!
  • Take extra caution with these screws as they can strip easily!

  • Remove the following 3 screws from the rear wall of the battery compartment:

  • One 3 mm Phillips #0. (Head: 2.75 mm. dia.)

  • Two 4 mm Phillips #0 on the either side. (Head: 2.75mm dia.)

Presta particolare attenzione a queste viti, si rompono facilmente!

Rimuovi le 3 viti seguenti dalla parete posteriore dello scomparto della batteria:

Una vite con testa a croce Phillips #0 da 3 mm (testa: 2,75 mm di diametro).

Due viti con testa a croce Phillips #0 da 4 mm su entrambi i lati. (Testa: 2,75 mm di diametro)

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.