Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Grab the cover with your tweezers and slide it toward the top of the watch to free the final slotted tab, and remove the cover. Grab the cover with your tweezers and slide it toward the top of the watch to free the final slotted tab, and remove the cover. Grab the cover with your tweezers and slide it toward the top of the watch to free the final slotted tab, and remove the cover.
  • Grab the cover with your tweezers and slide it toward the top of the watch to free the final slotted tab, and remove the cover.

Afferra la cover con le pinzette e fai scorrere verso la parte superiore dell'orologio per liberare l'ultima linguetta scanalata, quindi rimuovi la cover.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.