Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 421 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
We recommend that you clean your microwave before proceeding, as any nasty gunk on the bottom may end up stuck to the iOpener. Place the iOpener in the center of the microwave.
  • We recommend that you clean your microwave before proceeding, as any nasty gunk on the bottom may end up stuck to the iOpener.

  • Place the iOpener in the center of the microwave.

  • For carousel microwaves: Make sure the plate spins freely. If your iOpener gets stuck, it may overheat and burn.

在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。

把iOpener放在微波炉中间 。

对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果你的iOpener卡住了,它可能会过热并燃烧

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.