Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands

Stap 5 vertalen

Stap 5
Push the battery out of the tray to remove it. Note the battery orientation—it can only go in one way. Set the battery into the tray with side with the text and the "+" sign facing down. Use only a rechargeable ML2032 coin cell battery as a replacement. Although it's the same size and shape as the more common CR2032, CR2032s are not rechargeable.
Remove the battery
  • Push the battery out of the tray to remove it.

  • Note the battery orientation—it can only go in one way. Set the battery into the tray with side with the text and the "+" sign facing down.

  • Use only a rechargeable ML2032 coin cell battery as a replacement. Although it's the same size and shape as the more common CR2032, CR2032s are not rechargeable.

Duw de batterij uit de batterijhouder.

Let op de positie van de batterij—deze kan er slechts op een enkele manier in worden geplaatst. Plaats de batterij met de tekst en het +-tekentje naar beneden wijzend.

Gebruik enkel oplaadbare ML2032 knoopcelbatterijen ter vervanging. Hoewel deze dezelfde vorm en afmetingen hebben als de meer voorkomende CR2032 zijn de CR2032's niet oplaadbaar.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.