Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 5
If the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
Alternative methods to unstick the battery from the case
  • If the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.

  • Overheating the iPhone may ignite the battery.

  • Don't try to forcefully lever the battery out. Never deform or puncture the battery with your pry tool.

  • Do not pry against the logic board or you may damage the phone.

  • Avoid prying at the top left near the volume controls, or you may damage the volume button ribbon cable.

  • A piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.

  • Thread the floss or string behind the upper battery corners, bring the ends together, wrap them around a folded cloth, and pull evenly.

Als de batterij vast blijft zitten in de achterste behuizing, verwarm je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterste behuizing, direct achter de batterij, te verwarmen.

Het oververhitten van de telefoon kan ertoe leiden dat de batterij in brand vliegt.

Probeer de batterij er niet met botte kracht uit te wrikken. Als je dit wel doet, riskeer je het met je wriktool vervormen of doorboren van de batterij.

Wrik niet onder of tegen het logic board aan, anders riskeer je de telefoon te beschadigen.

Voorkom dat je in de linkerbovenhoek, in de buurt van de volumeknoppen, wrikt, aangezien je daar het risico loop om de lintkabel van de volumeknoppen te beschadigen.

Je kan eventueel een stukje flosdraad (tanden) gebruiken om tussen de batterij en het plaksel in te werken. Als flosdraad te zwak is kan je een gitaarsnaar overwegen, zoals een 0.009 E snaar uit een 12-snaren set.

Werk je draad onder de bovenste batterijhoeken, breng de eindjes samen, wikkel de eindjes om een gevouwen doek, en trek gelijkmatig.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.