Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 6 vertalen

Stap 6
Pull the battery out of the rear case. If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the ribbon cable. If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Pull the battery out of the rear case.

  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the ribbon cable.

  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.

  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.

  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.

  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.

  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.

Trek de batterij uit de achterste behuizing.

Als je vervangende batterij in een plastic beschermhoes werd geleverd, kun je deze nu verwijderen voordat je de batterij installeert door deze weg te trekken van de lintkabel.

Als er zich nog alcoholresten in de telefoon bevinden, veeg je deze nu voorzichtig weg of laat je deze eerst drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.

Zorg dat je je nieuwe batterij, voordat je deze bevestigt, eerst weer tijdelijk aansluit op het contact op het logic board. Dit helpt bij het op de juiste positie plaatsen van de batterij.

Bevestig vervolgens de batterij, koppel deze weer los van het contact op het logic board en ga verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.

Als je nieuwe batterij nog geen vervangende kleefstrips bevat, kun je deze handleiding gebruiken om deze kleefstrips te vervangen.

Voer, na het weer in elkaar zetten van je telefoon, een harde reset uit. Dit voorkomt een aantal problemen en kan mogelijke probleemoplossing vergemakkelijken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.