Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 32 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 10
During reassembly, you will need to reinstall the Touch ID cable bracket. The top of the bracket needs to slide between the battery and Touch ID cable connector, in front of the metal tab. The bottom must latch down over the connector. Slide the top of the bracket over the Touch ID cable connector from left to right.
  • During reassembly, you will need to reinstall the Touch ID cable bracket. The top of the bracket needs to slide between the battery and Touch ID cable connector, in front of the metal tab. The bottom must latch down over the connector.

  • Slide the top of the bracket over the Touch ID cable connector from left to right.

重组的时候,你会需要重新安装 Touch ID 电线支架。这个支架的顶部需要从电池和Touch ID线缆接头之间的空间滑入,底部必须被连接器锁死。

把支架顶端从左到右滑过Touch ID 电线接口。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.