Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 32 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 11
During reassembly, use the flat end of a spudger to snap the front portion of the Touch ID cable bracket down over the cable connector. If the bracket does not snap down flush, you may need to remove the bracket and slide it over the cable connector again for a better fit.
  • During reassembly, use the flat end of a spudger to snap the front portion of the Touch ID cable bracket down over the cable connector.

  • If the bracket does not snap down flush, you may need to remove the bracket and slide it over the cable connector again for a better fit.

在重新组装时需使用撬棒平头的一边把 Touch ID 电线支架给撬出来。

如果支架没有很容易出来,你可能需要移除支架,并再次把支架滑过电线接口。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.