Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the tip of a spudger to bend back the finger of the "Warning: Do not remove the battery" sticker while you remove third five-point Pentalobe screw hidden underneath.
  • Use the tip of a spudger to bend back the finger of the "Warning: Do not remove the battery" sticker while you remove third five-point Pentalobe screw hidden underneath.

Usa la punta de un spudger para doblar hacia atrás el dedo de la etiqueta "Advertencia: No quitar la batería" mientras quitas el tercer tornillo Pentalobe de cinco puntos escondido debajo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.