Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the bracket from behind the GPU heat sink.
  • Remove the bracket from behind the GPU heat sink.

从GPU散热器后面卸下支架。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.