Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5 vertalen

Stap 5
Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.
  • Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.

  • Pull the battery cable connector away from its socket on the logic board and remove the battery from the upper case.

  • If you're installing a new battery, you should calibrate it as soon as possible.

将电池重新倾斜到足以接触电池电缆接口。

将电池从逻辑板上倾斜到足以触碰电池电路。 将电池电路从逻辑板上的插座中拔出,然后从上盖取出电池。

如果你在安装新电池,你应该在安装完成后进行校准

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.