Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands
Stap 5
The housing slides off with little effort or drama—no proprietary screws or adhesive in sight! Inside, we get a peek at the locking mechanism, which looks awfully familiar... A closer look reveals pogo pins under the power button that correspond to ...
  • The housing slides off with little effort or drama—no proprietary screws or adhesive in sight!

  • Inside, we get a peek at the locking mechanism, which looks awfully familiar...

  • A closer look reveals pogo pins under the power button that correspond to ...

  • ... contacts on the housing. Removing the housing breaks the connection, cutting power to the machine. Neat!

De behuizing glijdt eraf zonder moeite of drama - geen vastzittende schroeven of lijm in zicht!

Eenmaal binnen vangen we een glimps op van het afsluitmechanisme, welke ons heel bekend voorkomt..

Als we alles van iets dichterbij bekijken, ontdekken we pogo-pennen onder de aan-/uitknop die aansluiten bij ...

... het contact op de behuizing. Het verwijderen van de behuizing verbreekt dus de connectie en zorgt ervoor dat de computer niet meer aan kan gaan. Clean!

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.