Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 40
Remove all ten screws securing the logic board assembly: Three 2.5 mm Torx T3 screws
Unscrew the logic board
  • Remove all ten screws securing the logic board assembly:

  • Three 2.5 mm Torx T3 screws

  • Five 2.9 mm Torx T5 screws

  • Two 3.0 mm Torx T5 screws

  • During reassembly, install these screws loosely and adjust the logic board's position if necessary before tightening the screws.

Entferne die zehn Schrauben, mit denen die Logic Board Einheit befestigt ist:

Drei 2,5 mm Torx T3 Schrauben

Fünf 2,9 mm Torx T5 Schrauben

Zwei 3,0 mm Torx T5 Schrauben

Drehe beim Zusammenbau diese Schrauben nur lose ein und richte dann das Logic Board aus, bevor du die Schrauben festziehst.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.