Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 38 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a plastic opening tool to pry the LCD connector from its socket on the logic board. Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.
  • Use a plastic opening tool to pry the LCD connector from its socket on the logic board.

  • Do not pry against the large IC next to the connector, or you may break it. Gently pry from the side of the connector as shown.

プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボードのソケットから液晶ディスプレイコネクターを外します。

コネクター隣の大型 ICに接触しないでください。壊れてしまう可能性があります。画像に示しているように、丁寧にコネクターの横から外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.