Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 39 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board. Be very careful to only pry up on the battery connector and not on the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
  • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not on the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.

使用塑料打开工具,轻轻地将电池连接器从逻辑板上的插座中撬起。

千万小心地来撬起连接器,切勿直接撬动插座。 这样做将会完全损坏连接部分。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.