Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 39 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the three 1.3 mm Phillips #00 screws securing the connector shield to the logic board.
  • Remove the three 1.3 mm Phillips #00 screws securing the connector shield to the logic board.

  • Be sure to not substitute these three screws with any other screws, specifically the screws securing the LCD shield plate to the rear case of the iPad. Any slightly longer screws may strip the screw holes and result in irreparable damage to the logic board.

ロジックボードにコネクターシールドを留めている 1.3 mm #00プラスネジを3本外します。

これらの3本のネジを他のネジと混在しないようにご注意ください。特にiPadの背面ケースに液晶ディスプレイシールドプレートを留めているネジは重要です。これらのネジは若干長く、ネジがネジ穴を貫通してしまい、ロジックボードに致命的なダメージを与えてしまうことになります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.