Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the flat end of a spudger to pry the speaker up from the rear case.
  • Use the flat end of a spudger to pry the speaker up from the rear case.

  • Do not try to remove the speaker, as it is soldered to the Lightning connector assembly.

スパッジャーの平面側先端を使い、背面ケースからスピーカーをてこのように持ち上げます。

スピーカーはLightningコネクタアセンブリにはんだ付けされているので、外そうとしないでください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.