Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands
Stap 4
In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. This special stretch-release adhesive loses its tack when stretched and then comes out in your hand, allowing you to lift out the battery with ease. If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for some additional steps for removing broken strips. To increase your odds of success:
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. This special stretch-release adhesive loses its tack when stretched and then comes out in your hand, allowing you to lift out the battery with ease.

  • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for some additional steps for removing broken strips.

  • To increase your odds of success:

  • Don't press down on the battery. Hold the iPhone firmly by its sides.

  • Keep the strips flat and unwrinkled as you pull.

  • Pull very slowly, giving the strip time to stretch and separate. It takes around 15-30 seconds of stretching to remove each strip.

  • Pull at a low angle so the strip doesn't snag along the bottom edge of the battery.

  • If a strip does break off underneath the battery and cannot be retrieved, move on to the other strips and then continue with the additional steps below.

In de volgende stappen zul je aan ieder lipje trekken om zo de kleefstrips onder de batterij uit te rekken. De kleefstrips laten door het uitrekken uiteindelijk los en zorgen ervoor dat de batterij makkelijker uit de telefoon te verwijderen is.

Als de strips breken, geen paniek! Ze werken niet altijd zoals het hoort. Lees verder voor wat extra tips voor het verwijderen van afgebroken strips.

Om je kans van slagen te vergroten:

Zet geen extra druk op de batterij. Zorg dat je de iPhone aan de zijkanten vast hebt.

Houd de strips plat en vlak terwijl je trekt.

Trek zo langzaam mogelijk, zodat je de strips de tijd geeft om uit te rekken en los te komen. Het duurt ongeveer 15-30 seconden voordat de strips zijn uitgerekt en loskomen.

Trek in een zo laag mogelijke hoek aan de lipjes, zodat je zeker weet dat de strips niet scheuren op de zijkant van de batterij.

Als één van de strips wel afbreekt terwijl deze nog onder de batterij vastzit en niet kan worden verwijderd, ga je gewoon verder met de andere strips en de hierna volgende stappen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.