Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 11
Time to talk cameras! The S-year often comes with a camera upgrade, and Apple had a lot to say about these new sensors. The wide-angle sensor size has been increased by 32%. Pixel size has also been bumped, bringing better low-light performance and contributing to the new "Smart HDR" feature.
  • Time to talk cameras! The S-year often comes with a camera upgrade, and Apple had a lot to say about these new sensors.

  • The wide-angle sensor size has been increased by 32%.

  • Pixel size has also been bumped, bringing better low-light performance and contributing to the new "Smart HDR" feature.

  • Only time will tell if bigger pixels can help beat last year's impressive Pixel 2 camera.

  • There was one thing Apple forgot to mention about the new camera: all that 32% had to go somewhere, and it turns out the camera bump had to grow a little—your iPhone X case may not fit your iPhone XS.

  • Teardown Update: We did a little testing, and the XS and XS Max camera modules appear to be identical—meaning you can swap the same camera between models with no problem.

Tijd voor camera-praat! Het S-jaar betekent vaak een camera-upgrade en Apple had heel wat te zeggen over die nieuwe sensoren.

De grootte van de groothoeksensor is toegenomen met 32%.

De pixelgrootte is ook verbeterd, waardoor er een betere low-light performance mogelijk is en wat ook de nieuwe "Smart HDR"-feature mogelijk maakt.

De tijd zal uitwijzen of grotere pixels helpen om de imponerende Pixel 2 camera van vorig jaar te overtreffen.

Er was nog één ding dat Apple vergeten is te zeggen over de nieuwe camera: al die 32% vergroting moest ergens naartoe en het blijkt dat de cameraheuvel daarvoor moest groeien—het kan dus zijn dat het hoesje voor je iPhone X niet meer op je iPhone XS past.

Demontage update: na een aantal tests lijkt het erop dat de XS en de XS Max cameramodules identiek zijn aan elkaar—wat dus betekent dat je de camera's van beide modellen kunt omwisselen zonder problemen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.