Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
Slide the opening pick up the left edge of the phone starting at the lower edge and moving towards the volume control buttons and silent switch, breaking up the adhesive holding the display in place. Stop near the top left corner of the display. Do not try to pry the top edge of the display away from the rear case, as it is held in place by plastic clips that may break.
  • Slide the opening pick up the left edge of the phone starting at the lower edge and moving towards the volume control buttons and silent switch, breaking up the adhesive holding the display in place.

  • Stop near the top left corner of the display.

  • Do not try to pry the top edge of the display away from the rear case, as it is held in place by plastic clips that may break.

Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.

Stop in de buurt van de linker bovenhoek van het scherm.

Probeer de bovenkant van het scherm niet los te wrikken van de achterste behuizing, aangezien deze wordt vastgehouden door middel van plastic klemmen die kunnen breken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.