Want to add 4G sim card

Is possible to add Verizon 4G simcard by myself?

Thank you.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe