Ga door naar hoofdinhoud

Model A1199 / 2, 4, or 8 GB capacity

85 Vragen Bekijk alle

How do I reconnect click wheel/ jack assembly to logic board?

The repair instructions show how to disconnect the click-wheel/headphone jack assembly FROM the logic board, but do not explain how to reconnect the click wheel assembly to the logic board. Can anyone tell me how to reconnect it when you put the insides back inside the case assembly?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Once you slide the motherboard back in, if it's in the right position the clickwheel/head phone jack cable should be hanging directly above where it plugs into the motherboard. You can use a small flat headed screwdriver to push the cable down into place on the board.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

a tweezers or something also helps, it's tricky but just be patient and work slowly.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Vicky Quinn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 3,418