Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1136 / 30, 60, or 80 GB hard drive / black or white plastic front

931 Vragen Bekijk alle

Need to upgrade my battery too?

If upgrading my 5 Gen Ipod from 60 to 240 gb, do I also need to upgrade my battery?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Go here for the full list of what you need to upgrade!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

John R Stuart zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 394