Ga door naar hoofdinhoud

Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor voertuigen geproduceerd door de Mazda Motor Corporation.

280 Vragen Bekijk alle

Fix the driver's side door interior panel in Mazda Tribute SUV?

The interior driver side door latch no longer works. I suspect the linkage inside the door has broken or come apart. I need to know how to disassemble the door panel to gain access to the door latch mechanism.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
1 Opmerking

Tom, what year is your tribute?

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Tom, you forgot to tell us the year of your vehicle. This should work for you "1. Remove the door sail panel. If equipped, disconnect the power mirror electrical connector. LH side shown, RH side similar. 2. Open and remove the door handle finish panel. Pull the door handle outward to fully access the door handle finish panel. 3. 4. 5. 6. Remove the door handle screw. Remove the door inside handle screw. Remove the 3 door trim panel screws. Remove the door trim panel. Pull outward and then upward on the door trim panel. Disconnect the electrical connectors. 7. Remove the door handle from the door trim panel. Disconnect the electrical connector. Press the 2 retaining tabs while pushing the door handle from the door trim panel. Remove the door handle from the door trim panel by pulling it back through the door trim panel. 8. To install, reverse the removal procedure." from [http://Mitchell Repair Information Company,|here]

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

I have a 2004 Mazda Tribute drivers door will not close it won't latch when you shut the door how do you fix this.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

3 opmerkingen:

i have the same issue 2001 tribute. I slammed the door close it is shut but now exterior handle is loose and not working, while interior is also not working and the lock button seems jammed

door

Some issue with the passenger door. Anyone have the schematic for that door?

door

@rottjocky what make and model vehicle are you inquiring about? What is going on with your door?

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tom zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 4

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 32

Altijd: 8,003