Ga door naar hoofdinhoud

Model A1051 / 4 of 6 GB harde schijf

89 Vragen Bekijk alle

Can this be fixed?

My dog bit the iPod. There is a tooth puncture mark on the scrren and also on the back. It will not turn on/off. Nothing is on the screen.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You'll have to open it to find the parts that are damaged. Here's how to take it apart: iPod Mini

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jackie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 888