Why is the air conditioner not working

Doesn't work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @mabaquiaodaria

What is the year model of the vehicle?

Is the blower fan working?

"Doesn't work" is not much information to know what is or is not happening

door

Voeg een opmerking toe