Ipad air 2 cannot stay long enough in dfu mode after failed updating

My ipad air 2 cannot stay in dfu mode for long for to be repaired after a failed updating. Please how do i get this fixed

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe